Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Chagall / Painting- The Birthday (1917)

Δεν υπάρχουν σχόλια
"All I had to do was open my window and in streamed the blueness of the sky, love and flowers with her. Dressed all in white or all in black, she has been haunting my paintings, the great cenral of my art."

For Bella........

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου