Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Emily Dickinson / Quote - Strength

Δεν υπάρχουν σχόλια
People need hard times and oppression to develop psychic muscles.

Photo: Sebastiao Salgado "Africa"

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου