Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Fernando Pessoa / Quote - I’m Beginning to Know Myself. I Don’t Exist

Δεν υπάρχουν σχόλιαI’m beginning to know myself. I don’t exist. I’m the gap between what I’d like to be and what others have made me, Or half of this gap, since there’s also life… That’s me. Period. Turn off the light, shut the door, and get rid of the slipper noise in the hallway. Leave me alone in my room with the vast peace of myself. It’s a shoddy universe.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου