Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Francis Bacon / Painting - Crouching Nude (1950-1951)

Δεν υπάρχουν σχόλιαAn incarnate figure appears at fitful intervals, with its plasticity partially blurred by washed out areas or overwhelmed by suddenly violent strokes whose gestural quality gains the upper hand over conventional, classic equilibrium. BUT, within the dark, nearly monochromatic tones, that characterize this phase, Crouching Nude on Rail, introduces an eruption of blue that completely upsets the tonal atmosphere at the time.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου