Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Gordon Parks / Quote - Fear of Failure

Δεν υπάρχουν σχόλια
“At first I wasn’t sure that I had the talent, but I did know I had a fear of failure, and that fear compelled me to fight off anything that might abet it.”

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου