Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Ludwig Wittgenstein / Quote - Death

Δεν υπάρχουν σχόλια
Death is not an event in life: we do not live to experience death. If we take eternity to mean not infinite temporal duration but timelessness, then eternal life belongs to those who live in the present.

Ο θάνατος δεν είναι συμβάν της ζωής. Το θάνατο δεν τον ζούμε.
Αν με την αιωνιότητα δεν εννοούμε άπειρη χρονική διάρκεια αλλά αχρονικότητα, τότε αιώνια ζει αυτός που ζει στο παρόν.
--------------------------------------------------------
Η ζωή μας είναι το ίδιο δίχως τέρμα, όπως το οπτικό μας πεδίο είναι δίχως όρια.

Photo: Hior Chronik

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου