Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Marcel Proust / Quote - Friends

Δεν υπάρχουν σχόλια

Let us be grateful to people who make us happy. 
They are the charming gardeners who make our souls blossom.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου