Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Sigmund Freud / Quote - Childhood

Δεν υπάρχουν σχόλια
  I cannot think of any need in childhood as strong as the need for a father's protection.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου