Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Tristan Tzara / Poem - Proclamation without Pretension

Δεν υπάρχουν σχόλια

Art is going to sleep for a new world to be born
"ART"-parrot word-replaced by DADA,
PLESIOSAURUS, or handkerchief

The talent THAT CAN BE LEARNED makes the
poet a druggist TODAY the criticism
of balances no longer challenges with resemblances

Hypertrophic painters hyperaes-
theticized and hypnotized by the hyacinths
of the hypocritical-looking muezzins


CONSOLIDATE THE HARVEST OF EX-
ACT CALCULATIONS

Hypodrome of immortal guarantees: there is
no such thing as importance there is no transparence
or appearance

MUSICIANS SMASH YOUR INSTRUMENTS
BLIND MEN take the stage

THE SYRINGE is only for my understanding. I write because it is
natural exactly the way I piss the way I'm sick

ART NEEDS AN OPERATION

Art is a PRETENSION warmed by the
TIMIDITY of the urinary basin, the hysteria born
in THE STUDIO

We are in search of
the force that is direct pure sober
UNIQUE we are in search of NOTHING
we affirm the VITALITY of every IN-
STANT

the anti-philosophy of spontaneous acrobatics

At this moment I hate the man who whispers
before the intermission-eau de cologne-
sour theatre. THE JOYOUS WIND

If each man says the opposite it is because he is
right

Get ready for the action of the geyser of our blood
-submarine formation of transchromatic aero-
planes, cellular metals numbered in
the flight of images

above the rules of the
and its control

BEAUTIFUL

It is not for the sawed-off imps
who still worship their navel

"Η φρίκη μας για το αστικό και για τις μορφές που με αυτές περιέβαλε την ιδεολογική του ασφάλεια, μέσα σε ένα κόσμο που ήθελε να παγώσει, να τον κάνει αμετακίνητο και πάγιο, δεν ήταν, αν θέλουμε να κυριολεκτήσουμε μία ανακάλυψη του Dada. Ο Μπωντλαίρ, ο Λωτρεαμόν και ο Ρεμπώ την είχαν ήδη εκφράσει."

"Mπορεί κανείς να κάνει ταυτόχρονα αντίθετες ενέργειες στη διάρκεια μιας δροσερής ανάσας. Είμαι κατά των ενεργειών, και όσο για τη διαρκή αντίφαση ή την κατάφαση, δεν είμαι ούτε υπέρ ούτε κατά και δεν πρόκειται να εξηγήσω τί εννοώ γιατί μισώ τον κοινό νού."

Man Ray: Primacy of Matter over Thought - 1929

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου