Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Christina Rossetti / Poem - Remember

Δεν υπάρχουν σχόλια
Remember me when I am gone away,
Gone far away into the silent land;
When you can no more hold me by the hand,
Nor I half turn to go, yet turning stay.
Remember me when no more day by day
You tell me of our future that you plann’d:
Only remember me; you understand
It will be late to counsel then or pray.
Yet if you should forget me for a while
And afterwards remember, do not grieve:
For if the darkness and corruption leave
A vestige of the thoughts that once I had,
Better by far you should forget and smile
Than that you should remember and be sad.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου