Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Memy K Ios Photography

Δεν υπάρχουν σχόλια
I am determined to live without illusions. I want to look at reality straight. Without hiding.
Hanif Kureishi

Photo: Memy K Ios

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου