Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

Thomas Carlyle / Quote - Persistence

Δεν υπάρχουν σχόλια


Permanence, perseverance and persistence in spite of all obstacles, discouragements, and impossibilities: It is this, that in all things distinguishes the strong soul from the weak.

Photo: Memy K Ios

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου