Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Woman of the Past: Memy K Ios: Σκάσε και τρώγε.....!!!!!!!!

1 σχόλιο
Woman of the Past: Memy K Ios: Σκάσε και τρώγε.....!!!!!!!!: Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (1946), η υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωμα...

1 σχόλιο :