Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

Oscar Wilde / Quote - Be Yourself

Δεν υπάρχουν σχόλια

Be yourseld! Everyone else is already taken.....


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου