Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Stalin / Quote - Election

Δεν υπάρχουν σχόλια


It is enough that the people know there was an election. The people who cast the votes decide nothing. The people who count the votes decide everything!

Or will be an election, for that matter ;-)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου