Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015

Francis Bacon - Crucifixion / 1933

Δεν υπάρχουν σχόλια

"I haven't found another subject so far that has been as helpful for covering certain areas of human feeling and behavior. Perhaps it is only because so many people have worked on this particular theme that it has created his armature - I can't think of a better way of saying it - on which one can operate all types of level of feeling." (1966)

Protesting against man's inhumanity to man, I'd say!!!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου