Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Gerald Neveu / Poem - Ο Δρόμος

1 σχόλιο
Photo: Memy K Ios
Ο δρόμος μου μιμείται το χαμογελό σου
Ο δρόμος μου έχει αδελφές αναρίθμητες
Βλέπω εκεί ανθρώπους που είναι αδέλφια
να τον υπερασπίζονται μέχρι θανάτου
και πηγαίνω ανάμεσά τους
να κάνω όπως και εκείνοι.

"Χωρίς υπογραφή πλέον G.N."

1 σχόλιο :