Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

Gustave Flaubert / Quote - Stupidity

Δεν υπάρχουν σχόλια
"To be stupid, selfish and have good health are three requirements for happiness, though if stupidity is lacking, all is lost!"

Gustave Flaubert

Hence, dear, exhale the bullshit!

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου