Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Jacques Lacan / Quote - Obsession

Δεν υπάρχουν σχόλια
"Obsessional does not necessarily mean sexual obsession, not even obsession for this, or for that in particular; to be an obsessional means to find oneself caught in a mechanism, in a trap increasingly demanding and endless."

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου