Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

Adagio for Strings by Samuel Barber / Los Angeles Philharmonic Orchestra / Leonard Bernstein conductor

Δεν υπάρχουν σχόλια
Astringent style....

" .....full of pathos and cathartic passion and it rarely leaves a dry eye....."

* pathos: Greek word that means passion

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου